ZdjecieNaStroneGlowna
PROFESJONALNE SZKOLENIE PSÓW I PRZEWODNIKÓW
w zakresie kynologii użytkowej
THOR Working Dogs
SZKOLENIA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH I PODMIOTÓW CYWILNYCH
grupowe i indywidualne
JGP_0031_pomniejszone
PSY BOJOWE I SPECJALISTYCZNE
szkolenia taktyczne i integracja w zespole

Szkolenia dla służb mundurowych

SZKOLENIA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazową ofertą skierowaną do służb mundurowych. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, dopasowania oferty pod potrzeby danej jednostki oraz jej wyceny zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

DETEKCJA ZAPACHOWA

W skład modułu wchodzą następujące zagadnienia przeprowadzanie w formie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej a ich zakres dostosowany jest pod potrzeby Zleceniodawcy:

 • Selekcja psów do pracy węchowej
 • Teoria zapachu 
 • Bierne oznaczanie w pracy węchowej
 • Planowanie treningów i prowadzenie ewidencji treningowej 
 • Systematyka przeszukań w detekcji zapachowej 
 • Świadome układanie próbek zapachowych 
 • Protokoły przeszukań 
 • Schematy przeszukań, linie proste 
 • Przeszukania obiektów w linii, wnętrz, obiektów zewnętrznych oraz pojazdów 
 • Warunkowanie nowych zapachów na karuzeli zapachowej oraz w liniach prostych 
 • Transfer nowych zapachów w pracę w środowisku i nowych kontekstach 
 • Motywacja psów w pracy węchowej 
 • Przechowywanie i obchodzenie się z próbkami zapachowymi, skażenia zapachu 
 • Stres w pracy psów 
 • Fałszywe wskazania i strategie zapobiegania oraz radzenia sobie z nimi 
 • Techniki nagradzania w pracy węchowej 
 • Podstawowe posłuszeństwo użytkowe w pracy węchowej psów 
 • Zdalna detekcja zapachowa – wysyłanie i kierunkowanie psa w pracy węchowej
 • Troubleshooting – diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w pracy węchowej psów

PSY OBROŃCZE

 • szkolenie pozorantów: 
 • układanie ćwiczeń i planów treningowych dla pozorantów 
 • wykład „rola pozoranta” w szkoleniu psów 
 • układanie planów treningowych (ćwiczenia kondycyjne, wydolnościowe, sprawnościowe, regeneracja)
 • szkolenie przewodników psów służbowych: 
 • posłuszeństwo 
 • układanie planów treningowych 
 • budowanie więzi między psem i przewodnikiem

– suplementacja psów służbowych

 • szkolenie psów bojowo patrolowych: 

– budowanie techniki, świadomości, motywacji, pewności siebie, odwagi oraz kontroli, 

– układanie planów treningowych (ćwiczenia kondycyjne, wydolnościowe, sprawnościowe, regeneracja)

– wykorzystanie psów bojowych w różnych środowiskach (teren miejski, leśny, akweny wodne) z wykorzystaniem pozoranta

 • praca na rękawie oraz w pełnym kostiumie
 • Kursy, zajęcia teoretyczne i praktyczne poruszające następujące aspekty:
 • Bezpieczeństwo podczas symulacji z zakresu ćwiczeń obronnych
 • Wybór psa do pracy (selekcja)
 • Praca na różnych pomocach i różnych aportach
 • Rodzaje oraz techniki używania sprzętu do budowania podstaw obrony
 • Praca na rękawie i kostiumie do pełnego gryzienia
 • Rodzaje i techniki stosowania sprzętu wykorzystywanego w szkoleniu obrończym
 • Nauka pozorowania sportowego i służbowego
 • Elementy pracy z psem w kagańcu i bez kagańca
 • Stosowanie nakładek ochronnych maskowanych pod odzieżą cywilną
 • Praca psów służbowych
 • Analiza treningu obronnego z psem
 • Ewidencja treningowa i planowanie treningów, zbieranie danych treningowych

TAKTYCZNA INTEGRACJA PSA W ZESPOLE BOJOWYM

 • Taktyczne posłuszeństwo
 • Adaptacja psa do głośnych dźwięków (strzały, wybuchy)
 • Zadaniowe poruszanie się psa w budynkach
 • Poruszanie się po niestabilnych podłożach i adaptacja do poruszania się niekonwencjonalnymi środkami transportu (łodzie, quady itp.)
 • Przeszukiwanie terenu
 • Przeszukiwanie pojazdów
 • Adaptacja psa w środowisku wodnym
 • Wysyłanie kierunkowe (radio/laser)
 • Bezpieczeństwo podczas pracy węchowej (materiały wybuchowe, materiały niebezpieczne)
 • Praca zespołu z psem w warunkach utrudnionej widoczności (noc)
 • Poruszanie się z psem w warunkach ogniowych
 • Konsultacje w doborze sprzętu dla psów pracujących

WYSYŁANIE KIERUNKOWE

 • Zdalna detekcja zapachowa
 • Rekonesans (kierowanie psem przy wykorzystaniu radia i kamery)
 • Wysyłanie na laser

WYKŁADY TEORETYCZNE Z ZAKRESU KYNOLOGII UŻYTKOWEJ

 • Teoria uczenia się psów
 • Podstawy szkolenia psa
 • Psy służbowe – ich rodzaje, rola i przeznaczenie
 • Selekcja i testy przydatności psów pracujących
 • Wybór i przygotowanie szczenięcia do pracy
 • Socjalizacja szczeniąt
 • Podstawowe posłuszeństwo użytkowe
 • Motywacja
 • Stres w szkoleniu psów
 • Teoria zapachu
 • Puszczanie – ćwiczenia budujące bezkonfliktowe puszczanie zabawek, nagród i innych zdobyczy
 • Przywołanie – ćwiczenia budujące odwołanie i powrót psa do nas na komendę
 • Prowadzenie ewidencji treningowej, zbieranie i analizowanie danych treningowych
 • Planowanie treningów
 • Rozwój fizyczny psa
 • Rola zabawy w budowaniu prawidłowej relacji z psem
 • Rola pozoranta w szkoleniu psów w zakresie pracy węchowej (ratownictwo, tropienie)
 • Rola pozoranta w zakresie szkolenia psów bojowych
 • Pielęgnacja oraz żywienie psów
 • Bezpieczny transport – bezpieczne przewożenie i zabezpieczenie psa podczas transportu
 • Trening medyczny – przygotowanie psa do wizyt u weterynarza, badań lekarskich i wykonywania zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych
 • Pierwsza pomoc dla psów pracujących
 • Inne, na zlecenie zamawiającego

Uwaga! Wykłady teoretyczne mogą odbyć się zarówno w formie stacjonarnej oraz online (webinary).

RATOWNICTWO POSZUKIWAWCZE I TROPIENIE UŻYTKOWE

 • Szkolenie pozorantów
 • Praktyczne szkolenie psów z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkoleniowych
 • Rozwiązywanie problemów
 • Praca na różnym etapie zaawansowania
 • Nauka oznaczania 
 • Taktyka poszukiwań
 • Praca górnym wiatrem w terenach otwartych oraz na gruzowiskach
 • Tropienie użytkowe na różnym podłożu

Opis pozostałych specjalności dostępny na żądanie Zamawiającego.

Uwagi:

 • wystawiamy faktury VAT;
 • wystawiamy dyplomy i certyfikaty poświadczające uczestnictwo w kursie;
 • wystawiamy zaświadczanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wyłącznie w przypadku kursów, które kończą się egzaminem.
pl_PL