ZdjecieNaStroneGlowna
PROFESJONALNE SZKOLENIE PSÓW I PRZEWODNIKÓW
w zakresie kynologii użytkowej
THOR Working Dogs
SZKOLENIA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH I PODMIOTÓW CYWILNYCH
grupowe i indywidualne
JGP_0031_pomniejszone
PSY BOJOWE I SPECJALISTYCZNE
szkolenia taktyczne i integracja w zespole

Detekcja zapachowa

Zapraszamy na kurs detekcji zapachowej skierowany do zmotywowanych zespołów przewodników z psami.

Kurs zakłada 5 zjazdów, podczas których omówione zostaną fundamenty użytkowej pracy w detekcji zapachowej, jak również praca praktyczna z psami. Pomiędzy zjazdami prowadzony będzie tutoring online, który umożliwi bieżące rozwiązywanie problemów oraz wgląd na pracę zespołów pomiędzy kolejnymi spotkaniami.
W kursie mogą wziąć udział również absolwenci organizowanych przez nas kursów z detekcji w ramach kontynuacji nauki.
Ćwiczenia praktyczne będą dostosowane poziomem do każdego uczestnika, poziom zostanie dopasowany i dostosowany zarówno do osób początkujących, jak i zaawansowanych oraz kontynuujących naukę.

DLA KOGO?
Kurs jest skierowany do zmotywowanych zespołów, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu detekcji zapachowej i którzy są gotowi poświęcić czas na pracę i ćwiczenia pomiędzy kolejnymi zjazdami kursu.

JAKIE SĄ WYMAGANIA?
– pies zmotywowany i chętny do pracy (zmotywowany na zabawkę lub jedzenie) z predyspozycjami do pracy
– podstawowa wiedza przewodnika dotycząca pracy z psem opartej na pozytywnych wzmocnieniach
– wysoka motywacja do pracy własnej pomiędzy zjazdami oraz odrabiania zadawanych ćwiczeń i prac domowych
– możliwość nagrywania filmów z pracy własnej i wymiany doświadczeń na platformie online (jakość telefoniczna jest w zupełności wystarczająca)
– możliwość uczestniczenia w tutoringu online (wspólna wymiana doświadczeń z pozostałymi uczestnikami oraz bezpośrednia komunikacja z instruktorem)
– umiejętność pracy w grupie (przewodnicy będą pracować w parach pomagając sobie wzajemnie w treningu)
Mile widziane ale nie wymagane:
– znajomość teorii uczenia się psów
– umiejętności trenerskie w szkoleniu psów
– doświadczenie w pracy w detekcji zapachowej

ZAKRES KURSU:
– Teoria zapachu (wykład)
– Bierne oznaczanie (wykład i praktyka)
– Planowanie treningów i prowadzenie ewidencji treningowej (wykład i praktyka)
– Wyznaczanie własnych celów i ich planowanie (praktyka)
– Systematyka przeszukań (teoria i praktyka)
– Protokoły przeszukań (teoria i praktyka)
– Schematy przeszukań, linie proste (praktyka)
– Przeszukania wnętrz, obiektów zewnętrznych oraz pojazdów (praktyka)
– Praca przewodnika (praktyka)
– Dodawanie nowych zapachów (praktyka)

Dla osób kontynuujących naukę przewidziane są również zagadnienia bardziej zaawansowane, takie jak przeszukiwanie ludzi, próby typu blind, wyzwania, dodanie elementu wysłania kierunkowego.
Treningi zakładają pracę na zapachu treningowym wprowadzonym podczas nauki oznaczania (domyślnie jest to Kong), chyba że przewodnik zgłosi chęć pracy na innym znanym już psu zapachu.
Podczas kursu będzie możliwe dodatkowe wprowadzenie psu kolejnego zapachu podczas nauki wdrukowania nowych zapachów.

W kursie wykorzystane zostaną materiały wideo, foto oraz prezentacje multimedialne. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z własnymi psami.

ZGŁOSZENIA:
W celu uzyskania informacji dotyczących ceny oraz najbliższych dat i miejsca rozpoczęcia kursu zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy – Kontakt

pl_PL